Górnośląskie Koleje Wąskotorowe (GKW, przez Ślązaków często nazywana „rosbanka”) Publiczne i zakładowe koleje wąskotorowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Sieć kolei wąskotorowych użytku publicznego o prześwicie toru...